Søket Farskap ga ga 9 treff.:

Farskaps- og bidragssaker

I Arkivsenteret finnes arkivmateriale med opplysninger om farskapssaker og bidragssaker fra rettssaker om fastsettelse av farskap frem til ca. 1975.

Innførsler om farskap i kirkebøker/klokkerbøker frem til 1910/1930. Fastsettelse av bidrag (Amtmann/Fylkesmann, Fogd, Magistrat) frem til 1940.

Innkreving av bidrag (Bidragsfogd, Lensmann, Fogd, Magistrat, Amtmann/Fylkesmann) varierende årstall.

…det også finnes saker om farskap, administrasjon av farskapssaker m.v. Hvem har rett til innsyn? Riksarkivaren har satt taushetsplikten for farskapssaker til 80 år. Partene i en farskapssak (moren og…

Hurtigveiledning fødsel og farskap

Når du kom til verden
og hvem slekter du på?

  • Hvem er mine foreldre
  • Hvilket klokkeslett ble jeg født
  • Farskaps- og bidragssaker

…bla. Hvilket klokkeslett ble jeg født? EC Dahls fødestiftelse i Trondheim 1908-1984 (Byarkivet) Jordmorprotokoller (Byarkivet, IKA, Statsarkivet) Fødselsmeldinger (IKA, Byarkivet, Statsarkivet. Sunnhetskomisjonens / Helserådets / Distriktslegens arkiv) Les mer under Fødsel Farskaps-…

Veiledning til bidragssakene

Mappene med bidragssaker avleveres etter en tid fra Fylkesmannen til Statsarkivet. De inneholder korrespondanse om fastsettelse og innkreving av bidrag.

…disse gikk tapt i bombingen 1940. Fra 1916 til1929 finnes enkelte saker i serien (Gf) Farskapssaker. 1930-39 finnes bidragssakene i serien (Gf) Farskapssaker som nå virker komplett, og inneholder farskapsforelegg…

Krigsbarn – tysk far

…Les mer om bidragsfogden under Farskaps-og bidragssaker. Farskapssaker i Herredsretten Noen ganger ble det reist farskapssak i retten mot tyske fedre. De ble behandlet som sivile A-saker. Om man er…

Barndom

  • Hvem er min far?
  • Hvilket klokkeslett er jeg født?
  • Hvorfor ble jeg adoptert?
  • Hvilke fosterforeldre har jeg bodd hos?
  • Hvor kom min tyske far fra?

Disse og mange andre spørsmål med tilknytning til fødsel og barndom finner du her.

Hurtigveiledning fødsel og farskap Fødsel Liste over fødeklinikker og jordmødre i Trondheim Farskaps- og bidragssaker Veiledning til bidragssakene Hurtigveiledning krigsbarn Krigsbarn – tysk far Adopsjon Barnevern og fosterhjem Liste over…

Personopplysninger

Her finner du en oversikt over hvor du finner dine personopplysninger og hvilken informasjon du kan forvente deg å finne.

…forvente deg å finne. Alt av personopplysninger er nok ikke med i denne oversikten, men vi har forsøkt å få med det som er mest etterspurt. Barndom (med farskapssaker, bidragssaker, barnevern…

Domstolsarkiv

…saker taes som regel begge parter opp i registeret. Det finnes også kronologiske saklister. Sivile saker er delt i A,B,C,D saker. A-saker: tvistemålssaker, farskapssaker og vergemålssaker. B-saker: Skjønn, ekspropriasjoner, bevisopptak…

Hurtigveiledning krigsbarn

…A-saker (farskapssaker) Bidragsfogden (Byarkivet, Statsarkivet, IKA) Arkivene etter fødeklinikker/mødrehjem (Byarkivet) Lebensbornnummeret viser hvor soldaten hørte hjemme. Det gir muligheter til å søke videre i tyske arkiv Les mer under Krigsbarn-tysk…

Arkivsenteret forside

Arkivsenteret består av fire arkivinstitusjoner, ett bibliotek og ett museum. Våre oppgaver er å bevare statlige, kommunale og private arkiver fra Midt- og Nord-Norge, og gjøre disse tilgjengelige for allmennheten. Vi driver også med veiledning innen arkivdanning og arkivhåndtering.

Populære tjenester Veiledere Historiske bilder Byggesaker Lesesal Farskap Åpningstider lesesal Statsarkivet og Universitetsbiblioteket Onsdag og torsdag kl. 09 – 15 Trondheim byarkiv Onsdag kl. 09 – 15 Besøksadresse Arkivsenteret Dora…